Gebarentaal!

In Nederland wordt de Nederlandse Gebarentaal (NGT) gebruikt. De Nederlandse gebarentaal is niet alleen voor de slechthorenden en dovengemeenschap maar voor iedereen.

Een gebarentaal is een visueel-manuele taal, waarin begrippen en handelingen door middel van gebaren worden weergegeven. 

Gebarentaal heeft een eigen gebarenschat,  grammatica en uitdrukkingen.

Het is een volwaardige taal, waarmee je alles kunt 'zeggen' wat je maar zou willen. 

In 1988 heeft het Europees Parlement gebarentalen officieel erkend als de taal van doven. Tot nu toe heeft de Nederlandse regering die erkenning echter niet overgenomen. De NGT is dus nog geen officiële taal, zoals bijv. het Fries. 

Gebaren niet alleen voorbehouden aan doven en slechthorenden. Het wordt ook veel gebruikt bij mensen voor wie spreken op de een of andere manier niet logisch of mogelijk is. Bijvoorbeeld door mensen die autistisch zijn of een verstandelijke beperking hebben. Soms kun je die mensen beter op een visuele manier bereiken. NmG (Nederlandse of een afgeleide daarvan blijkt in deze situaties vaak een uitkomst te zijn.