Hier vindt u informatie over diverse gehoorgerelateerde onderwerpen.

Voor ongeveer 20.000 doven in Nederland is het niet vanzelfsprekend om gesprekken te kunnen voeren. 
Helaas is de Nederlandse Gebarentaal (NGT) nog geen officieel erkende taal. Belangstellende Dovengemeenschappen pleiten voor het erkennen van NGT . 
Project H-oor steunt de Nederlandse gebarentaal en hoe belangrijk het is om met je medemens te kunnen communiceren ! Als horenden vergeten wij soms dat niet alles vanzelfsprekend is, vooral ons gehoor! Dus steun Project H-oor en steun de Nederlandse gebarentaal door het tekenen van deze petitie!
https://petities.nl/petitions/tijd-voor-erkenning-van-de-nederlandse-gebarentaal?locale=nl

 

Het Gehoor

Het gehoor zit ingenieus in elkaar. Het buiten-, midden- en binnenoor spelen een belangrijke rol bij het horen. 
Geluid wordt geproduceerd door een bron die in trilling wordt gebracht. Die trilling zorgt voor variaties in de luchtdruk. Het geluid plant zich door de lucht voort als golven, die worden opgevangen door ons gehoor en vervolgens worden herkend als geluid door onze hersenen. Deze waarneming van het geluid, is de zintuiglijke kant. Geluid bereikt ons gehoor meestal via de lucht, maar het kan ook door bijvoorbeeld water. Dit noemen we een medium. 

Ons gehoor is niet voor alle geluiden gevoelig. Op hele lage of hele hoge tonen of hele zachte trillingen reageert ons gehoor niet. Het gehoor is prachtig en kwetsbaar tegelijk. Daarom is het belangrijk om het goed te beschermen en regelmatig te laten controleren. Zodat je niets hoeft te missen van wat er om je heen gebeurt en mee kunt blijven doen.

Vormen van gehoorverlies

Oorontsteking, tinnitus, ziekte van Ménière, Hyperacusis kunnen gehoorverlies veroorzaken. 

Gehoorverlies komt nu vaker voor. Ruim 1 op de 10 Nederlanders heeft er last van. Niet alleen oudere mensen, maar ook jongeren.

De mate van gehoorverlies wordt uitgedrukt in decibel (dB). Een gehoorverlies van 25 dB noemen we licht gehoorverlies. Dit kan oplopen tot een zwaar gehoorverlies van 90dB. Bij een verlies van meer dan 90 dB is er sprake van doofheid.

Sommige zijn al vanaf de geboorte slechthorend en soms gebeurt het later in het leven.

Een verminderd gehoor kan opeens ontstaan of heel geleidelijk. Met moeite een conversatie kunnen volgen, televisie moet harder zetten of mensen in jouw omgeving op dat je minder goed hoort, dan kun je je oren laten testen bij een audicien of een KNO-arts.

 

 

Omgangstips

 Hier zijn een paar omgangstips. Het is belangrijk dit even door te lezen, maar ook vragen te stellen. Een duidelijke en goede communicatie is heel erg belangrijk!

Veel horende personen weten niet altijd hoe ze het beste om kunnen gaan met dove personen. Er zijn een aantal eenvoudige regels die de communicatie tussen horende en dove personen vergemakkelijken. 

 

 • Wees niet bang om dove personen aan te spreken. Als de gesprekspartner inspanningen doet om te communiceren zal de dove persoon dit enorm waarderen.

 • Betrek een dove persoon bij een discussie/overleg/besprekingen etc. Neem je tijd ervoor, het loont de moeite. Hoe meer informatie men heeft, hoe meer men zich betrokken voelt in het team, des te gemotiveerder men zal zijn om taken uit te voeren. Het is niet aangenaam om alles zelf te moeten uitzoeken, dat vergt extra aandacht/tijd.

 • U kunt de aandacht van de dove persoon trekken met bijvoorbeeld een zachte tik op de schouder, of door te knipperen met de verlichting. Bevraag wat het meest gewenst is.

 • Hou er bij een demonstratie rekening mee dat een dove persoon niet tegelijk kan kijken naar de spreker (of de tolk) en naar de vertoning. Om geen informatie te missen kan je tijdens een demonstratie pauzes nemen om tussendoor de nodige uitleg te geven. Het beste is om alles samen te bespreken, ook met de tolk over de te gebruiken signalen.

 • Bevraag of de dove persoon je goed heeft begrepen, informeer of er nog vragen zijn voordat je het gesprek afrondt.

 

 • Omdat het mondbeeld heel belangrijk is om de boodschap duidelijk over te brengen is een goede articulatie noodzakelijk, doch door overdreven articulatie kan het mondbeeld wat vervormd zijn. Men ziet dan moeilijk of geen verschil tussen bepaalde klanken, die toch een belangrijke rol spelen bij het spraakafzien.

 • Praat op een rustig tempo en op een normale afstand (1m.) Van op deze afstand is het mondbeeld duidelijk te zien.

 • Hou zeker niets voor de mond of steek niks in de mond. Het is beter om het gezicht niet te ondersteunen met de hand. Belangrijk is dat het mondbeeld goed zichtbaar is en/of niet vervormd wordt.

 • Als er in groep wordt gesproken, hou er dan rekening mee dat de dove persoon naar het mondbeeld van iedere persoon apart moet kunnen kijken. Praat dus niet door elkaar en spreek een signaal af om aan te duiden wie de volgende spreker is. Wacht met spreken tot wanneer de dove persoon je aankijkt anders mist die het begin van het gesprek.

 

 

Preventie

Vuurwerk

Over carbidschieten en andere knallende oor explosies

Het is weer zover . Vuurwerk is voor vele Nederlanders de manier om het oude jaar af te sluiten. Een tijd van gezelligheid, vuurwerk en EHBO.

Hoewel vuurwerk erg mooi kan zijn geeft het ook veel overlast en kan het zelf blijvende gehoorschade opleveren.

Wij vergeten al te gemakkelijk om onze oren op de juiste manier te beschermen.

Er vallen rond de jaarwisseling veel vuurwerkslachtoffers.
Niet alleen letsel aan handen en ogen, maar de knallen kunnen ook de oren beschadigen. Door een harde knal kunt u last krijgen van ruis of een piep in de oren. Vaak herstelt het gehoor zich vanzelf, maar de schade kan ook blijvend zijn. Van oren fluiten, ruis of blijvende pieptoon. (Tinnitus) 

Er lopen naar schatting elk jaar 800 tot ruim 1.600 mensen blijvende gehoorschade op. Legaal vuurwerk mag sinds 2006 in Nederland maximaal 156 decibel produceren, gemeten op twee meter afstand. Vergelijk het met het geluidsniveau van een rockconcert (110db) of een laag overvliegend vliegtuig (120 dB) .

Het is heel eenvoudig om gehoorschade te voorkomen.

Draag de juiste gehoorbescherming. Vooral het gehoor van de kleintjes! 

 • Als u zelf vuurwerk afsteekt of als u vlakbij staat, krijgen de oren het zwaar te verduren. Volg de instructies op het vuurwerk en blijf op veilige afstand.
 • Koop alleen vuurwerk bij een legale vuurwerkwinkel. De winkels hebben een vergunning en verkopen uitsluitend vuurwerk dat voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Gebruik gehoorbescherming die gebruik maakt van een filter. 
 • Denk ook aan uw ogen en draag bij het afsteken én toekijken een vuurwerkbril.

 

Doof

De audiologische definitie van doof zijn is 'niet kunnen horen'. Een groot deel van de dovengemeenschap ziet het niet als een beperking maar als een groepering met een eigen taal en cultuur.

Er zijn verschillende vormen van doofheid. Ouderdomsdoofheid, laatdoofheid, doofblind, Eenzijdige doofheid, plotsdoof. 

Doof is iemand als hij/zij 90dB of meer gehoorverlies heeft. Er zijn verschillende soorten doofheid: prelinguaal of postlinguaal. 

Veel dove mensen communiceren door middel van gebarentaal . Voor hen is gesproken taal immers minder toegankelijk, doordat zij de klanken niet kunnen horen. In gebarentaal staan de handen, het gezicht en de ogen centraal.

 

Slechthorendheid

 

Gebarentaal & Taal

Voor dove mensen is de gesproken taal minder toegankelijk .De gebarentaal is een taalvorm die geen gebruik maakt van het gehoor en de stem. Gebarentaal is een visuele taal . In de gebarentaal staan de handen, het gezicht en de ogen centraal. 
Gebarentaal is niet universeel. Net als gesproken talen is er niet één gebarentaal die door iedereen gebruikt wordt. Elk land kent zijn eigen gebarentaal. Er kunnen zelfs verschillen zijn per regio. 

Hulpmiddelen

Cochleair implantaat, communicatie systemen, hoortoestellen, luisterhulp, Tolken en waarschuwingssystemen. 

Communicatie