Over H-oor

 

Beste lezer,

 

Het  belevenis en participatie project H-oor.

Het project is oorspronkelijk ontstaan vanuit mijn persoonlijke verbinding met de doelgroep, ik ben zelf slechthorend.

Mijn naam is Mim Hardege, ik ben de initiatiefnemer van Project H-oor.

In  juli 2017 was de 1e experimentele versie op zolder van het Tryater. Een kennismaak traject.

Via de Reis van Keunstwurk. Vanuit de correspondenties en feedback van het publiek na het afsluiten van het traject was de slechthorenden en dovengemeenschap erg enthousiast en vroegen om een vervolg van H-oor.

Het jaar 2018 stond in het kader van acceptatie, beleven, integratie en vooral van het doen! Ook in 2020 ga ik door met de workshops, een introductie tussen de twee werelden binnen onze maatschappij te creëren en toekomstige samenwerkingen te stimuleren.

Alvast bedankt voor uw moeite en tijd. Ik hoop u te mogen verwelkomen tijdens

de tentoonstelling van H-oor!

 

Met vriendelijke groet,

Mim Hardege 

(Initiatiefnemer/Artistieke leiding)

 

Deze keer ligt de nadruk op de integratie en participatie van de doven en slechthorenden gemeenschap.

Het doel van het project is om de doven en slechthorenden gemeenschap en het horende publiek op een positieve manier bij elkaar te brengen.

Om een artistiek antwoord te kunnen geven is het van belang om onderzoek naar de maatschappelijke vraag te doen.

De deelnemers zijn (slecht)horenden en doven uit de gemeente Leeuwarden en omliggende dorpen.

Het idee is om een betere sociale cohesie te laten ontstaan. ‘Gereedschappen’ mee te geven om de sociale gevormde drempels te verlagen.

Het is van belang om de horende wereld te laten zien dat de doven en slechthorenden gemeenschap ook een integraal deel van onze huidige maatschappij vormt. Bij het onderzoeken van de maatschappelijke vraag kunnen ook oplossingen gecreëerd worden om een betere samenleving te stimuleren.

Project H-oor en Ongemakkelijk koken?

Het project gaat een gemengde groep uitdagen om samen te koken en elkaar te leren kennen. Tijdens de workshop worden de deelnemers uitgedaagd om meer contact te maken met ‘de ander’ dan gebruikelijk. Het is een kans om communicatieve drempels te verlagen.

 

Foto : Lucas Kemper